Vyhľadávanie
Pripravujeme
Odborná literatúra
LiteratĂşra pre deti
Profil spoločnosti
KontaktProfil spoločnosti


Na jar roku 1991 začalo svoju činnosť vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry EUROUNION, spol. s r. o. Naša spoločnosť so zahraničnou majetkovou  účasťou využíva poznatky a skúsenosti významných európskych vydavateľstiev a disponuje technológiou a know how našich zahraničných partnerov.
Cieľom nášho vydavateľstva je to, aby sme vedúcim pracovníkom podnikov, hospodárskych organizácií, obchodných spoločností i súkromných firiem, súkromným podnikateľom, manažérom, ekonomickým, finančným, právnym i obchodným poradcom, podnikovým daňovým expertom, pracovníkom štátnej správy i pracovníkom či funkcionárom odborových, spoločenských a iných organizácií ponúkli a zabezpečili pre ich prácu nepostrádateľnú, aktuálnu a spoľahlivú právnickú a ekonomickú literatúru. Naše publikácie poskytujú komplexné a aktuálne informácie o právnej úprave tej-ktorej oblasti spoločenských a ekonomických vzťahov. Dbáme o prehľadné spracovanie matérie tak, aby našim publikáciám porozumel a mohol s nimi pracovať aj neprávnik. Preto bude každá publikácia opatrená vecným registrom a komentárom. Zároveň sa budeme usilovať o to, aby aj odborníkom – právnikom poskytli dostatok nových informácií nevyhnutných k ich každodennej práci. Z toho dôvodu aj naše tematické zbierky právnych predpisov z jednotlivých oblastí práva a ekonómie a iné odborné publikácie obsahujúce úplné platné znenia právnych predpisov pre Vás zostavujú a lektorujú vedúci pracovníci ministerstiev, poprední odborníci právnej a ekonomickej teórie a praxe Právnickej fakulty v Bratislave, v Košiciach, Ekonomickej fakulty v Bratislave. Tieto významné osobnosti, vysoko erudovaní autori sú zárukou vysokej odbornej úrovne, aktuálnosti a spoľahlivosti našich publikácií.
Z edičných počinov hodno spomenúť v oblasti práva 5. vydanie Občianskeho zákonníka, 3. vydanie Občianskeho súdneho poriadku, 2. vydanie Obchodného zákonníka; v oblasti ekonómie 2. vydanie titulu Finančný trh, 1. vydanie titulu Financie podnikateľskej sféry (tento titul získal ocenenie – Najlepšia finančná publikácia v roku 1999), 4. vydanie titulu Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
V spolupráci s Bilderbuchverlag Moravec z Rakúska sme začali vydávanie detskej literatúry v edícií Eurounion Junior. Od uvedeného vydavateľa dovážame veľmi pekné vymaľovánky a jasličky.
Od svojho vzniku sme vydali 140 odborných publikácií z oblasti práva, ekonómie a bezpečnosti. Z detských kníh – leporiel sme vydali 20 titulov.
O všestrannosti vydavateľstva svedčí aj to, že sme vydali pre zberateľov umeleckých diel a výtvarníkov z Rakúska farebné katalógy. Momentálne naše knihy predávame aj cez www.ikarus.sk.

Copyright 2006-2017. EUROUNION, spol. s r. o.