Vyhľadávanie
Pripravujeme
Odborná literatúra
Literatúra pre deti
Profil spoločnosti
KontaktKOMENTÁR, Exekučný poriadok, Procený postup exekútora, Procesný postup exekučného súdu
Autori: Jaroslav Krajčo
Strán: 600
Kniha výjde v 30. týždni roku 2009. Titul je možné objednať priamo u vydavateľa Eurounion. Publikácia obsahuje výpovedné časti dôvodových správ, komentár k jednotlivým ustanoveniam Exekučného poriadku, právne vety z judikatúry súdov, a to podľa stavu konania a rozhodovania k 1.7.2009. Vzhľadom na blízkosť právnej úpravy, do publikácie bola zaradená aj použiteľná judikatúra Českej republiky. Odkazy na rozhodovanie súdov neobchádzajú ani rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, Ústavného súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Českej republiky. K niektorým rozhodnutiam súdov autor pripojil svoje poznámky.
Cena: 44
Click for full size image
Objednávka

Sociálno-právny rozmer ochrany práv človeka a zamestnanca
Autori: Gabriela Bérešová, Daniela Nováčková
Strán: 199
Prvá časť publikácie stručne načrtáva teóriu sociálnej politiky ako nástroja na zabezpečenie sociálnych práv občanov, ďalej popisuje univerzálny system ochrany ľudských práv a uvádza tiež fungovanie medzinárodných organizácií, ktoré majú v pôsobnosti ochranu ľudských práv a slobôd. V druhej časti publikácie je systémovo analyzovaná problematika ochrany sociálnych práv z pohľadu Európskej únie.
Cena: 8,60
Click for full size image
Objednávka

Finančné právo na Slovensku a v Čechách
Autori: Alena Pauličková, Milan Bakeš a kol.
Strán: 338
Finančné právo je profilovanou vedeckou a pedagogickou disciplínou a má logicky svoje pevné miesto nielen v našom právnom systéme, ale aj v rámci výučby práva na právnických fakultách a vysokých školách ekonomického a manažérskeho zamerania.
Cena: 22
Click for full size image
Objednávka

Judikatúra vo veciach obchodného zákonníka
Autori: Peter Strapáč
Strán: 440
Predkladaná publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Českej republiky, Ústavného súdu Slovenskej ako aj Českej republiky, ako aj niekoľko vybraných rozhodnutí súdov nižšieho stupňa. Jednotlivé rozhodnutia sú usporiadané chronologicky, pričom kopírujú systematiku Obchodného zákonníka. Pre zvýšenie prehľadnosti a úplnosti publikácie je zacitované paragrafové znenie ustanovenia Obchodného zákonníka ku ktorému je zozbieraná judikatúra. Každé rozhodnutie súdu je náležitým spôsobom označené tak, aby bolo zrejmé, ktorý súd ho vydal, pod akou spisovou značkou a presný dátum rozhodnutia. Rozhodnutie obsahuje právnu vetu a následne aj odôvodnenie, ktoré približuje jednak skutkový stav riešeného prípadu, aplikované zákonné ustanovenia a úvahy súdu, ktorými sa zaoberal pri jeho rozhodovacej činnosti. Predkladaná publikácia má ambíciu byť pomocníkom advokátom, firemným právnikom, sudcom, notárom, ako aj študentom právnických fakúlt. Je určená každému, kto má záujem o hlbšie štúdium obchodného práva.
Cena: 30 Eur
Click for full size image
Objednávka

<< 1 2 3 [4] Počet produktov na stránke:
Copyright 2006-2017. EUROUNION, spol. s r. o.